Vyberte stránku

V případě zájmu o informace o programu, registraci, možnosti partnerství, apod. prosím kontaktujte:

Ing. Lubomír Brož – předseda organizačního výboru

Telefon: 731 422 841   Email: broz@klubpm.cz

Organizační výbor:

Ing. Lubomír Brož – Klub právníků a manažerů, z.s.

Mgr. Antonín Dejmek – advokátní kancelář Dejmek a spol

JUDr. Ing. Petra Gříbková – ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP

Ing. Markéta Vitásková – ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP

JUDr. et Ph.Dr. Zuzana Rennerová – Klub právníků a manažerů, z.s.

Organizace konference:

Akci organizuje Klub právníků a manažerů, z.s. ve spolupráci s ATLAS consulting spol. s r.o. a advokátní kanceláří Dejmek a spol.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER