Vyberte stránku

Právo v Plzni

Středa 15. května 2019, Plzeň

Záštitu nad konferencí převzali:

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., děkan Fakulty právnické ZČU v Plzni

Místo konání: Radnice města Plzeň, nám. Republiky 1, sněmovní sál

PROGRAM KONFERENCE

8.00   Příchod účastníků a registrace

9.00   Zahájení odborného programu

Insolvence a exekuce

  • JUDr. Michal Žižlavský, advokát, insolvenční správce, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců
  • JUDr. Katarina Maisnerová ml., kandidát soudního exekutora, vysokoškolský pedagog 

Insolvence z pohledu soudů a státního zastupitelství

  • Mgr. Miloslav Sedláček, předseda Krajského soudu v Plzni – působnost KS v Plzni, trestné činy při insolvenci
  • JUDr. Anna Maříková, Krajské státní zastupitelství v Plzni – účast SZ v insolvenčním řízení a netrestní působnost státních zástupců

12.00 – 12.30   přestávka s občerstvením

Stavební zákon v novém, právní úprava inženýrských sítí a jejich povolování po novelách zákona o urychlení výstavby

  • JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D. , advokát Havel & Partners
  • Mgr. Vlastimil Diviš, vedoucí odboru Právní služby ve společnosti ČEPS a.s.

14.30   Oběd v hotelu Continental

16.00 – 21.00   Neformální společenský program v hotelu Continental s rautem a občerstvením

Průběhem konference účastníky provede jako moderátor Mgr. Antonín Dejmek.

Lidé řekli o vzdělávání

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Johann Wolfgang Goethe

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.

Karel Čapek

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

Charles Farrar Browne

Přednášející & moderace

Přednášející patří mezi naše přední odborníky na daná témata a jsou při svých přednáškách na konferencích, školeních a dalších odborných akcích vždy velmi vysoko hodnoceni.

JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.

HAVEL & PARTNERS

Mgr. Miloslav Sedláček

předseda Krajského soudu v Plzni

Mgr. Antonín Dejmek

AK Dejmek a spol.

JUDr. Michal Žižlavský

AK ŽIŽLAVSKÝ

Mgr. Vlastimil Diviš

ČEPS a.s.

JUDr. Anna Maříková

Krajské státní zastupitelství Plzeň

HLAVNÍ ODBORNÍ PARTNEŘI

            

PARTNEŘI

                          DEJMEK A SPOL. 

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER